در صورتی که نمی دانید واجد شرایط لازم جهت دریافت مشاوره از دفتر وکالت ما هستید( یا خودمان به شما در ابتدا پیشنهاد پر کردن این فرم را داده ایم)، لطفا فرم را پر کنید تا در وقت و هزینه هر دو طرف صرفه جویی شود. بدیهی است در صورت واجد شرایط بودن، هزینه دریافت مشاوره به شما اعلام می شود. در غیر این صورت با شما تماسی گرفته نمی شود. با سپاس

     

    Click on the button to load the content from Google reCAPTCHA.

    Load content