About U6r77tdR2Y

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far U6r77tdR2Y has created 2 blog entries.

چرا آلمان؟

 آلمان، قدرت اقتصادی قوى و در نتیجه امنیت اقتصادی بالايى دارد و قدرتمندترین کشور اروپايى از نظر اقتصادی است.برای متخصصین یا کسانى كه بخواهند به صورت دانشجویی وارد شوند و بعد هم وارد بازار کار شوند، اقامت دائم و یا شهروندی بگیرند راه باز است زيرا سیاست های آلمان، بسیار پذیرنده و با آغوش باز [...]

Go to Top